poz. PDF Dz. U. z dn. 31.12.2013 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
1725
180kB
z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

poz. PDF Dz. U. z dn. 31.12.2013 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
1720
180kB
z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

poz. PDF Dz. U. z dn. 31.12.2013 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
1718
250kB
z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep
oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części

poz. PDF Dz. U. z dn. 31.12.2013 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
1716
230kB
z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów

poz. PDF Dz. U. z dn. 31.12.2013 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
1700
270kB
z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep
oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części

poz. PDF Dz. U. z dn. 31.12.2013 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
1699
220kB
z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem

poz. PDF Dz. U. z dn. 31.12.2013 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
1698
200kB
z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części

poz. PDF Dz. U. z dn. 30.12.2013 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
1679
300kB
z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa
lub warunków dopuszczenia do ruchu

poz. PDF Dz. U. z dn. 30.12.2013 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
1675
300kB
z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

poz. PDF Dz. U. z dn. 16.09.2013 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
1076
470 kB
z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

poz. PDF Dz. U. z dn. 11.09.2013 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
1054
580 kB
z dnia 06 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących
w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

poz. PDF Dz. U. z dn. 22.08.2013 r. 
OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
951
1 MB
z dnia 06 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia


poz. PDF Dz. U. z dn. 11.07.2013 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH, MINISTRA FINANSÓW 
ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
807
174 kB
z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny 

poz. PDF Dz. U. z dn. 21.06.2013 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
711
352 kB
z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach 

poz. PDF Dz. U. z dn. 21.06.2013 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
710
451 kB
z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

poz. PDF Dz. U. z dn. 20.06.2013 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
704
451 kB
z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części

poz. PDF Dz. U. z dn. 20.06.2013 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
703
174 kB
z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie, zmianę i uznanie świadectwa homologacji

poz. PDF Dz. U. z dn. 20.06.2013 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
701
432 kB
z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów
samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części

poz. PDF Dz. U. z dn. 29.05.2013 r. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
622
175 kB
z dnia 23 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

poz. PDF Dz. U. z dn. 29.05.2013 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
617
345 kB
z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

poz. PDF Dz. U. z dn. 27.05.2013 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
610
360 kB
z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem

poz. PDF Dz. U. z dn. 27.05.2013 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
607
170 kB
z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem 

poz. PDF Dz. U. z dn. 11.04.2013 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
446
170 kB
z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

poz. PDF Dz. U. z dn. 11.04.2013 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
445
170 kB
z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie i uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

poz. PDF Dz. U. z dn. 28.03.2013 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
408
1 MB
z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

poz. PDF Dz. U. z dn. 28.03.2013 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
407
630 kB
z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części

poz. PDF Dz. U. z dn. 28.03.2013 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
406
320 kB
z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

poz. PDF Dz. U. z dn. 26.03.2013 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
396
260 kB
z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

poz. PDF Dz. U. z dn. 12.03.2013 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
337
210 kB
z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych
 
poz. PDF Dz. U. z dn. 09.01.2013 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
30
180 kB
z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 Pliki *.PDF pochodzą z ISAP www.sejm.gov.pl