Aktualności

  Programy

  Nowe ustawy,  rozporządzenia

 

  Promocja!!! 
 Pakiet programów dla stacji kontroli pojazdów

   Informacje dla diagnostów

9.03.2022 - Szanowni Pańtwo, 
Uprzejmie informuję, że po raz kolejny SITK RP o/Krosno przy współudziale firmy SUNRISE z Łodzi oraz CARTEC z Katowic organizuje cykl seminariów związanych z systemem badań technicznych pojazdów pod nazwą

„Prowadzenie SKP przed i po planowanych zmianach w 2022 r.” 

Seminaria odbędą się STANCJONARNIE (w maju) oraz ONLINE (w czerwcu) – szczegóły na stronie www.dlid.pl        więcej informacji

17.05.2021  - SKP - TRZY DODATKOWE SEMINARIA ONLINE 
Poszerz zakres swojej wiedzy

Szanowni Pańtwo, 
W związku z sygnałami od właścicieli i pracowników Stacji Kontroli Pojazdów, SITK o/Krosno wraz z wspóracującymi firmami zdecydowali się dniach 26, 27 i 28 maja br. zorganizować trzy dodatkowe SEMINARIA ONLINE dla osób, któe z rożnych przyczyn nie mogły uczestniczyć w spotkaniach w kwietniu br. Seminaria pod nazwą:
"Przeprowadzanie badań technicznych pojazdów w 2021 roku po nowelizacji przepisów             więcej informacji

18.03.2021SEMINARIA SZKOLENIOWE - 2021

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu kwietniu 2021 roku zostanie zorganizowany cykl seminariów związanych z systemem badań technicznych pojazdów przy współudziale "SUNRISE" P.H.U. Grzegorz Krzemieniecki z łodzi oraz CARTEC K. Wiśniewski B. Nowak spółka jawna z Katowic pod nazwą:

„Przeprowadzanie badań technicznych pojazdów w 2021 roku po nowelizacji przepisów”               więcej informacji

19.12.2019SEMINARIA SZKOLENIOWE - 2020

W związku z licznymi nowelizacjami przepisów dotyczących przeprowadzania badań technicznych pojazdów, które zaczną obowiązywać zarówno pod koniec 2019 roku jak te które zaczną obowiązywać w pierwszym kwartale 2020 r. SITK RP o/Krosno organizuje cykl seminariów szkoleniowych związanych z systemem badań technicznych pojazdów przy współudziale "SUNRISE" P.H.U. Grzegorz Krzemieniecki z Łodzi pod nazwą:

„Nowe dyspozycje prawne i cenowe dotyczące przeprowadzania badań technicznych na Stacjach Kontroli Pojazdów w 2020 r.”

                                                           więcej informacji

 01.12.2019 - AUTOVIN® - umieszczono na serwerze aktualizację programowania oznaczoną symbolem 19.12.01 (baza dataVIN - 19.12.01)

                        Aktualizacja autoVIN®

16.09.2019SEMINARIA SZKOLENIOWE - Jesień 2019

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminariach związanych z ochroną danych osobowych (RODO) w systemie badań technicznych pod nazwą:

„Bezpieczna i efektywna ochrona danych osobowych na SKP”

Sprawdź, czy SKP współpracując z MFIND możesz  osiągnąć korzyści do 50 tys., a diagnosta do 5 tys. zł.

  • Warszawa 08.10.2019 r. 
  • Lublin 09.10.2019 r. 
  • Rudna k/Rzeszowa 10.10.2019 r. 

                    więcej informacji

18.04.2018Nowy Raport NIK o CEPiK 2.0

NIK - informacja o wynikach kontroli  - dopuszczanie pojazdów do ruchu drogowego (plik*.pdf 2 MB)

 15.03.2017 -  Informujemy, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony najnowszy projekt (z dnia 13.03.2017 r.) ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Wcześniejszy projekt z dnia 30.09.2016 r. dotyczący wdrożenia dyrektywy 2014/45/UE był przez nas omawiany podczas ubiegłorocznych jesiennych spotkań z  diagnostami i urzędnikami i zakłada wiele kontrowersyjnych rozwiązań. Ponadto na stronie RCL została zamieszczona tabela uwag zgłoszonych w ramach uzgodnień mięzyresortowych. 20 marca br. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odbędzie się konferencja uzgodnieniowa.

Wg najnowszego projektu badanie techniczne przeprowadza się

1) w podstawowej stacji kontroli pojazdów
2) w okręgowej stacji kontroli pojazdów
3) w Centrum Badawczym Transportowego Dozoru Technicznego.

Zapraszamy zatem do zapoznania się z  projektem ustawy PORD z dnia 13.03.2017 r. oraz z tabelą uwag - uzgodnienia międzyresortowe, które są zamieszczone na stronie www.klubdiagnosty.pl i www.dlid.pl

Wszelkie uwagi w odniesieniu do projektu ustawy można przesyłać na 
adres mailowy biuro@klubdiagnosty.pl

Aktualizacja pakietu SKP PRO

   Ze ?wiata motoryzacji

2.02.2021 - Polski elektryk będzie produkowany w Jaworznie

9.12.2020 - W życie wchodzi pakiet zmian. Kodeks drogowyIleMogeWypic.pl - alkomaty, alkohol, promile, wirtualny alkomat


Linki

SKP PRO - FAQ
JAPA Software
Sunrise-PHU
Dlid.pl
CEPiK


Mapa stanu autostrad i dróg ekspresowych ssc.siskom.waw.pl

 

 

 

 

 

(Dz. U.  z dn. 11.05.2022 r.)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

(Dz. U.  z dn. 11.05.2022 r.)Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym

(Dz. U.  z dn. 26.04.2022 r.)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów

(Dz. U.  z dn. 04.04.2022 r.)Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

(Dz. U.  z dn. 8.02.2022 r.)Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych

(Dz. U.  z dn. 27.01.2022 r.)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

(Dz. U.  z dn. 25.01.2022 r.)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

(Dz. U.  z dn. 19.01.2022 r.)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

(Dz. U.  z dn. 19.01.2022 r.)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu

(Dz. U.  z dn. 18.01.2022 r.)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

(Dz. U.  z dn. 29.12.2021 r.)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

(Dz. U.  z dn. 27.12.2021 r.)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd

(Dz. U.  z dn. 16.12.2021 r.)Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U.  z dn. 18.11.2021 r.)Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

(Dz. U.  z dn. 18.11.2021 r.)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

(Dz. U.  z dn. 20.10.2021 r.)Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

(Dz. U.  z dn. 18.10.2021 r.)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

(Dz. U.  z dn. 1.09.2021 r.)Roporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółwych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

(Dz. U.  z dn. 19.08.2021 r.)Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu 

(Dz. U.  z dn. 19.08.2021 r.)Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego 

(Dz. U.  z dn. 18.06.2021 r.)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

(Dz. U.  z dn. 2.06.2021 r.)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółwych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

(Dz. U.  z dn. 2.06.2021 r.)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagania dla tablic rejestracyjnych

(Dz. U.  z dn. 23.04.2021 r.)Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

(Dz. U.  z dn. 19.04.2021 r.)Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektóych innych ustaw

(Dz. U.  z dn. 15.03.2021 r.)Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

(Dz. U.  z dn. 12.03.2021 r.)Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowymWprowadziliśmy możliwość rzeglądania dokumentów w formacie*.pdf (Adobe Acrobat Reader), do pobrania tutaj:

  13,7 MB

   

  ©1998-2022 JAPA Software