Aktualności

  Programy

  Nowe ustawy,  rozporządzenia

Pazdziernik 2020
Pn Wt Sr Cz Pt So Nd
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Imieniny obchodzą
Szymon, Tadeusz, Serafin, Wioletta
Wyświetl kalendarz całoroczny >>>

 

  Promocja!!! 
 Pakiet programów dla stacji kontroli pojazdów

   Informacje dla diagnostów

19.12.2019SEMINARIA SZKOLENIOWE - 2020

W związku z licznymi nowelizacjami przepisów dotyczących przeprowadzania badań technicznych pojazdów, które zaczęły obowiązywać zarówno pod koniec 2019 roku jak też zaczną obowiązywać w pierwszym kwartale 2020 r. SITK RP o/Krosno organizuje cykl seminariów szkoleniowych związanych z systemem badań technicznych pojazdów przy współudziale "SUNRISE" P.H.U. Grzegorz Krzemieniecki z Łodzi pod nazwą:

„Nowe dyspozycje prawne i cenowe dotyczące przeprowadzania badań technicznych na Stacjach Kontroli Pojazdów w 2020 r.”

                                                           więcej informacji

 01.12.2019 - AUTOVIN® - umieszczono na serwerze aktualizację oprogramowania oznaczoną symbolem 19.12.01 (baza dataVIN - 19.12.01)

                        Aktualizacja autoVIN®

16.09.2019SEMINARIA SZKOLENIOWE - Jesień 2019

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminariach związanych z ochroną danych osobowych (RODO) w systemie badań technicznych pod nazwą:

„Bezpieczna i efektywna ochrona danych osobowych na SKP”

Sprawdź, czy SKP współpracując z MFIND może osiągnąć korzyści do 50 tys., a diagnosta do 5 tys. zł. ?

  • Warszawa 08.10.2019 r. 
  • Lublin 09.10.2019 r. 
  • Rudna k/Rzeszowa 10.10.2019 r. 

                    więcej informacji

18.04.2018Nowy Raport NIK o CEPiK 2.0

NIK - informacja o wynikach kontroli  - dopuszczanie pojazdów do ruchu drogowego (plik*.pdf 2 MB)

 15.03.2017 -  Informujemy, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony najnowszy projekt (z dnia 13.03.2017 r.) ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Wcześniejszy projekt z dnia 30.09.2016 r. dotyczący wdrożenia dyrektywy 2014/45/UE był przez nas omawiany podczas ubiegłorocznych jesiennych spotkań z diagnostami i urzędnikami i zakładał wiele kontrowersyjnych rozwiązań. Ponadto na stronie RCL została zamieszczona tabela uwag zgłoszonych w ramach uzgodnień
międzyresortowych. 20 marca br. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odbędzie się konferencja uzgodnieniowa.

Wg najnowszego projektu badanie techniczne przeprowadza się:
1) w podstawowej stacji kontroli pojazdów
2) w okręgowej stacji kontroli pojazdów
3) w Centrum Badawczym Transportowego Dozoru Technicznego.

Zapraszamy zatem do zapoznania się z projektem ustawy PORD z dnia 13.03.2017 r. oraz z tabelą uwag - uzgodnienia międzyresortowe, które są zamieszczone na stronie www.klubdiagnosty.pl i www.dlid.pl

Wszelkie uwagi w odniesieniu do projektu ustawy można przesyłać na 
adres mailowy biuro@klubdiagnosty.pl

Aktualizacja pakietu SKP PRO

   Ze świata motoryzacji
14.05.2018 - Cyfrowy krach rządu PiS
22.03.2018 - Nowe opłaty za przegląd techniczny - od maja 2018
12.03.2018 - Usunięty filtr cząstek stałych - Badanie techniczne
09.11.2016 - Przesunięcie otwarcia projektu  CEPiK  2.0
05.05.2016 - Stacje diagnostyczne pojazdów – będą zmiany
16.10.2015 - Czy grozi nam chaos przy rejestracji aut?
27.08.2015 - Badania techniczne - proponowane zmiany
06.02.2015 - 4,5 tysiąca Nissanów do serwisu. Zobacz listę
05.01.2015 - Nowy system kar w systemie ViaTollIleMogeWypic.pl - alkomaty, alkohol, promile, wirtualny alkomat


Linki

SKP PRO - FAQ
JAPA Software
Sunrise-PHU
Forum SKP
Dlid.pl
CEPiK


Mapa stanu autostrad i dróg ekspresowych ssc.siskom.waw.pl

 

 

 

 

 

(Dz. U.  z dn. 3.09.2020 r.)Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy –Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U.  z dn. 28.08.2020 r.)Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 25 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

(Dz. U.  z dn. 30.06.2020 r.)Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

(Dz. U.  z dn. 19.05.2020 r.)Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie aplikacji mobilnej służącej do rozliczania opłaty za przewóz osób

(Dz. U.  z dn. 21.5.2020 r.)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych

(Dz. U.  z dn. 14.02.2020 r.)Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

(Dz. U.  z dn. 31.01.2020 r.)Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

(Dz. U.  z dn. 24.01.2020 r.)Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym

(Dz. U.  z dn. 31.12.2019 r.)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

(Dz. U.  z dn. 30.12.2019 r.)Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

(Dz. U.  z dn. 27.12.2019 r.)Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie organu zobowiązanego do przechowywania oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza oraz sposobu przekazywania tego oświadczenia

(Dz. U.  z dn. 23.12.2019 r.)Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza

(Dz. U.  z dn. 11.12.2019 r.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych czynności diagnostów związanych z odczytem wskazania drogomierza oraz wysokości opłaty z tym związanej

(Dz. U.  z dn. 06.11.2019 r.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie wyposażenia mobilnej stacji kontroli drogowej oraz wyznaczonego punktu przeprowadzania kontroli drogowej i przyrządów kontrolno-pomiarowych w nich stosowanych

(Dz. U.  z dn. 05.11.2019 r.) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

(Dz. U.  z dn. 26.9.2019 r.) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników

(Dz. U.  z dn. 25.9.2019 r.) z dnia 19 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru formularza do przekazywania danych dotyczących przeprowadzonych kontroli stanu technicznego pojazdów

(Dz. U.  z dn. 19.9.2019 r.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

(Dz. U.  z dn. 12.7.2019 r.) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych

(Dz. U.  z dn. 11.7.2019 r.) Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

(Dz. U.  z dn. 10.7.2019 r.) Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

 Wprowadziliśmy możliwość przeglądania dokumentów w formacie*.pdf (Adobe Acrobat Reader), do pobrania tutaj:

  13,7 MB

     

  ©1998-2020 JAPA Software