Aktualności

  Programy

  Nowe ustawy,  rozporządzenia

 

  Promocja!!! 
 Pakiet programów dla stacji kontroli pojazdów

   Informacje dla diagnostów

3.04.2024 - Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w seminariach organizowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krośnie, związanych z systemem badań technicznych pojazdów, które odbędą się w kwietniu i maju 2024 r. pod nazwą:

NOWY CENNIK W SKP

Zmiany w systemie badań technicznych od 1 czerwca 2024 roku

Pismo, harmonogram, karta zgłoszeniowa

 

8.05.2023 -  SITK RP z Krosna informuje, że 26 czerwca 2023 r. rozpocznie się OGÓLNOPOLSKA akcja protestacyjna stacji kontroli pojazdów.

Im więcej podmiotów prowadzących SKP przystąpi do protestu, tym większe będzie prawdopodobieństwo zmiany archaicznej tabeli opłat za badania techniczne pojazdów z uwzględnieniem kosztów wykonywania badań technicznych (tj. art. 84a ust. 2 ustawy – PoRD). Akcja protestacyjna nie zakłada przerywania ciągłości funkcjonowania stacji diagnostycznych (nie wymaga zamykania SKP i utraty przychodów) i nie naraża właścicieli oraz diagnostów na konsekwencje prawne – w znaczący jednak sposób utrudni kierowcom możliwość przeprowadzania badań technicznych pojazdów.
Ostrzegamy, że w ocenie organu nadzoru naruszeniem przepisów może być celowe zamykanie SKP bez dodatkowych działań ze strony właścicieli SKP oraz wprowadzanie danych przez diagnostę samochodowego do centralnej ewidencji pojazdów w trzecim dniu roboczym od dnia, w którym powstał obowiązek ich wprowadzenia bez tzw. „usprawiedliwienia takiej okoliczności wiarygodnym dowodem".
Szczegóły akcji protestacyjnej będziemy omawiać jako jeden z 10 tematów podczas seminariów, które rozpoczynamy już od 8 maja 2023 r. w Gdańsku – odbędą się one na terenie całej Polski. 

Przygotowaliśmy PLAKATY i ULOTKI związane z protestem, które każdy może pobrać i wydrukować.

więcej informacji na dlid.pl

8.05.2023 - Szanowni Państwo,

Kolejny raz, przy współudziale firmy SUNRISE z Łodzi oraz CARTEC z Katowic organizujemy cykl seminariów związanych z systemem badań technicznych pojazdów, pod nazwą:

„Rewolucyjne zmiany w systemie badań technicznych pojazdów” 

                                                                więcej informacji

9.03.2022 - Szanowni Pańtwo, 
Uprzejmie informuję, że po raz kolejny SITK RP o/Krosno przy współudziale firmy SUNRISE z Łodzi oraz CARTEC z Katowic organizuje cykl seminariów związanych z systemem badań technicznych pojazdów pod nazwą

„Prowadzenie SKP przed i po planowanych zmianach w 2022 r.” 

Seminaria odbędą się STANCJONARNIE (w maju) oraz ONLINE (w czerwcu) – szczegóły na stronie www.dlid.pl        więcej informacji

17.05.2021  - SKP - TRZY DODATKOWE SEMINARIA ONLINE 
Poszerz zakres swojej wiedzy

Szanowni Pańtwo, 
W związku z sygnałami od właścicieli i pracowników Stacji Kontroli Pojazdów, SITK o/Krosno wraz z wspóracującymi firmami zdecydowali się dniach 26, 27 i 28 maja br. zorganizować trzy dodatkowe SEMINARIA ONLINE dla osób, któe z rożnych przyczyn nie mogły uczestniczyć w spotkaniach w kwietniu br. Seminaria pod nazwą:
"Przeprowadzanie badań technicznych pojazdów w 2021 roku po nowelizacji przepisów             więcej informacji

18.03.2021SEMINARIA SZKOLENIOWE - 2021

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu kwietniu 2021 roku zostanie zorganizowany cykl seminariów związanych z systemem badań technicznych pojazdów przy współudziale "SUNRISE" P.H.U. Grzegorz Krzemieniecki z łodzi oraz CARTEC K. Wiśniewski B. Nowak spółka jawna z Katowic pod nazwą:

„Przeprowadzanie badań technicznych pojazdów w 2021 roku po nowelizacji przepisów”               więcej informacji

19.12.2019SEMINARIA SZKOLENIOWE - 2020

W związku z licznymi nowelizacjami przepisów dotyczących przeprowadzania badań technicznych pojazdów, które zaczną obowiązywać zarówno pod koniec 2019 roku jak te które zaczną obowiązywać w pierwszym kwartale 2020 r. SITK RP o/Krosno organizuje cykl seminariów szkoleniowych związanych z systemem badań technicznych pojazdów przy współudziale "SUNRISE" P.H.U. Grzegorz Krzemieniecki z Łodzi pod nazwą:

„Nowe dyspozycje prawne i cenowe dotyczące przeprowadzania badań technicznych na Stacjach Kontroli Pojazdów w 2020 r.”

                                                           więcej informacji

 01.12.2019 - AUTOVIN® - umieszczono na serwerze aktualizację programowania oznaczoną symbolem 19.12.01 (baza dataVIN - 19.12.01)

                        Aktualizacja autoVIN®

16.09.2019SEMINARIA SZKOLENIOWE - Jesień 2019

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminariach związanych z ochroną danych osobowych (RODO) w systemie badań technicznych pod nazwą:

„Bezpieczna i efektywna ochrona danych osobowych na SKP”

Sprawdź, czy SKP współpracując z MFIND możesz  osiągnąć korzyści do 50 tys., a diagnosta do 5 tys. zł.

  • Warszawa 08.10.2019 r. 
  • Lublin 09.10.2019 r. 
  • Rudna k/Rzeszowa 10.10.2019 r. 

                    więcej informacji

18.04.2018Nowy Raport NIK o CEPiK 2.0

NIK - informacja o wynikach kontroli  - dopuszczanie pojazdów do ruchu drogowego (plik*.pdf 2 MB)

 15.03.2017 -  Informujemy, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony najnowszy projekt (z dnia 13.03.2017 r.) ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Wcześniejszy projekt z dnia 30.09.2016 r. dotyczący wdrożenia dyrektywy 2014/45/UE był przez nas omawiany podczas ubiegłorocznych jesiennych spotkań z  diagnostami i urzędnikami i zakłada wiele kontrowersyjnych rozwiązań. Ponadto na stronie RCL została zamieszczona tabela uwag zgłoszonych w ramach uzgodnień mięzyresortowych. 20 marca br. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odbędzie się konferencja uzgodnieniowa.

Wg najnowszego projektu badanie techniczne przeprowadza się

1) w podstawowej stacji kontroli pojazdów
2) w okręgowej stacji kontroli pojazdów
3) w Centrum Badawczym Transportowego Dozoru Technicznego.

Zapraszamy zatem do zapoznania się z  projektem ustawy PORD z dnia 13.03.2017 r. oraz z tabelą uwag - uzgodnienia międzyresortowe, które są zamieszczone na stronie www.klubdiagnosty.pl i www.dlid.pl

Wszelkie uwagi w odniesieniu do projektu ustawy można przesyłać na 
adres mailowy biuro@klubdiagnosty.pl

Aktualizacja pakietu SKP PRO

   Ze ?wiata motoryzacji

2.02.2021 - Polski elektryk będzie produkowany w Jaworznie

9.12.2020 - W życie wchodzi pakiet zmian. Kodeks drogowy

 IleMogeWypic.pl - alkomaty, alkohol, promile, wirtualny alkomat


Linki

SKP PRO - FAQ
JAPA Software
Sunrise-PHU
Dlid.pl
CEPiK


Mapa stanu autostrad i dróg ekspresowych ssc.siskom.waw.pl

 

 

 

 

 

(Dz. U.  z dn. 04.04.2024 r.)Obwieszczenie Ministra Infrastuktury z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

(Dz. U.  z dn. 05.02.2024 r.)Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenie jednolitego tekstu rozporządzenia ministra transportu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych badaniach

(Dz. U.  z dn. 11.12.2023 r.)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach 

(Dz. U.  z dn. 6.12.2023 r.)Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz. U.  z dn. 1.12.2023 r.)Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów

(Dz. U.  z dn. 26.09.2023 r.)Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

(Dz. U.  z dn. 26.09.2023 r.)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2023 r. w sprawie homologacji montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu

(Dz. U.  z dn. 28.08.2023 r.)Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U.  z dn. 28.08.2023 r.)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie indywidualnego dopuszczenia pojazdu

(Dz. U.  z dn. 18.08.2023 r.)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie homologacji typu pojazdów

(Dz. U.  z dn. 18.08.2023 r.)Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

(Dz. U.  z dn. 11.08.2023 r.)Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

(Dz. U.  z dn. 30.06.2023 r.)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów

(Dz. U.  z dn. 30.06.2023 r.)Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

(Dz. U.  z dn. 27.06.2023 r.)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

(Dz. U.  z dn. 16.06.2023 r.)Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U.  z dn. 6.06.2023 r.)Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów

(Dz. U.  z dn. 1.06.2023 r.)Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym

(Dz. U.  z dn. 16.05.2023 r.)Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia

(Dz. U.  z dn. 15.05.2023 r.)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie określenia wzoru formularza do przekazywania danych dotyczących przeprowadzonych kontroli stanu technicznego pojazdów

(Dz. U.  z dn. 11.05.2023 r.)Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957r.            ADR Tom 1     ADR Tom2

(Dz. U.  z dn. 14.02.2023 r.)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

(Dz. U.  z dn. 14.02.2023 r.)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów

(Dz. U.  z dn. 10.02.2023 r.)Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz. U.  z dn. 07.22.2023 r.)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

(Dz. U.  z dn. 11.01.2023 r.)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu 

(Dz. U.  z dn. 29.12.2022 r.)Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

(Dz. U.  z dn. 28.12.2022 r.)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

(Dz. U.  z dn. 13.12.2022 r.)Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

(Dz. U.  z dn. 20.10.2022 r.)Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

(Dz. U.  z dn. 10.10.2022 r.)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

(Dz. U.  z dn. 02.09.2022 r.)Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

(Dz. U.  z dn. 02.09.2022 r.)Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

(Dz. U.  z dn. 02.09.2022 r.)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji

(Dz. U.  z dn. 02.09.2022 r.)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

(Dz. U.  z dn. 02.09.2022 r.)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórnikówWprowadziliśmy możliwość rzeglądania dokumentów w formacie*.pdf (Adobe Acrobat Reader), do pobrania tutaj:

  13,7 MB

   

  ©1998-2023 JAPA Software