poz.

PDF

Dz. U. Nr 238 z dn. 6 grudnia 2005 r
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2010


7,39 MB

 z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep

poz.

PDF

Dz. U. Nr 237 z dn. 6 grudnia 2005 r
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2009


4,78 MB

 z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep

poz.

PDF

Dz. U. Nr 219 z dn. 31 października 2005 r
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1869


200 kB

 z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów

poz.

PDF

Dz. U. Nr 201 z dn. 14 października 2005 r
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
1672


235 kB

 z dnia 29 września 2005 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji

poz.

PDF

Dz. U. Nr 201 z dn. 14 października 2005 r
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1667


210 kB

 z dnia 29 września 2005 r. w sprawie formularza listy kontrolnej

poz.

PDF

Dz. U. Nr 201 z dn. 14 października 2005 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1666


90 kB

 z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko

poz.

PDF

Dz. U. Nr 200 z dn. 13 października 2005 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1654


350 kB

 z dnia 26 września 2005 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych

poz.

PDF

Dz. U. Nr 200 z dn. 13 października 2005 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY
1653


80 kB

 z dnia 4 października 2005 r. w sprawie listy materiałów, przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom

poz.

PDF

Dz. U. Nr 187 z dn. 29 września 2005 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1572


150 kB

 z dnia 15 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych
1571


1,7 MB

 z dnia 15 września 2005 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

poz.

PDF

Dz. U. Nr 180 z dn. 20 września 2005 r.
USTAWA
1497


1,21 MB 

 z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

poz.

PDF

Dz. U. Nr 178 z dn. 16 września 2005 r.
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
1481


22 kB 

 z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

poz.

PDF

Dz. U. Nr 162 z dn. 25 sierpnia 2005 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1360


2,47 MB

 z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów

poz.

PDF

Dz. U. Nr 155 z dn. 17 sierpnia 2005 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1303


80 kB

 z dnia 10 sierpnia 2005 r.w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach
1302


28,3 kB

 z dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów

poz.

PDF

Dz. U. Nr 151 z dn. 10 sierpnia 2005 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1266


66,4 kB

 z dnia 29 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu

poz.

PDF

Dz. U. Nr 141 z dn. 29 lipca 2005 r
USTAWA
1184


188 kB

 z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

poz.

PDF

Dz. U. Nr 139 z dn. 27 lipca 2005 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1168


195 kB

 z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz.

PDF

Dz. U. Nr 133 z dn. 20 lipca 2005 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
1119


150 kB

 z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur

poz.

PDF

Dz. U. Nr 116 z dn. 29 czerwca 2005 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW OBRONY NARODOWEJ ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
974


600 kB

 z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

poz.

PDF

Dz. U. Nr 116 z dn. 29 czerwca 2005 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
973


47 kB

 z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego

poz.

PDF

Dz. U. Nr 110 z dn. 22 czerwca 2005 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
930


36 kB

 z dnia 12 czerwca 2005 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji

poz.

 wersja
.pd

Dz. U. Nr 109 z dn. 21 czerwca 2005 r.
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
925


31 kB

 z dnia 7 czerwca 2005 r. sygn. akt K 23/04

poz.

PDF

Dz. U. Nr 108 z dn. 20 czerwca 2005 r.
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
908


6,4 MB

 z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym

poz.

PDF

Dz. U. Nr 103 z dn. 13 czerwca 2004 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
871


107 kB

 z dnia 6 czerwca 2005 r.w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
870


100 kB

 z dnia 6 czerwca 2005 r.w sprawie opłaty ewidencyjnej

poz.

PDF

Dz. U. Nr 90 z dn. 23 maja 2005 r.
USTAWA
756


188 kB

 z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw

poz.

PDF

Dz. U. Nr 84 z dn. 16 maja 2005 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
723


2,0 MB

 z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

poz.

PDF

Dz. U. Nr 77 z dn. 04 maja 2005 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
675


38 kB

 z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej

poz.

PDF

Dz. U. Nr 62 z dn. 18 kwietnia 2005 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
554


240 kB

 z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji

poz.

PDF

Dz. U. Nr 30 z dn. 18 lutego 2005 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
253


39 kB

 z dnia 9 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych

poz.

PDF

Dz. U. Nr 25 z dn. 11 lutego 2005 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
211


751 kB

 z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny

poz.

PDF

Dz. U. Nr 25 z dn. 11 lutego 2005 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
209


479 kB

 z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów

poz.

PDF

Dz. U. Nr 25 z dn. 11 lutego 2005 r.
USTAWA
202


1.4 MB

 z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyclingu pojazdów wycofanych z eksploatacji