SKP PRO - strona aktualizacji

Przed rozpoczęciem pobierania zalecamy odświeżyć zawartość strony poprzez wybranie jednego z poleceń dostępnych pod prawym klawiszem myszki: "Załaduj ponownie ramkę", "Odśwież" lub bezpośrednio z menu przeglądarki.

UWAGA!
Prosimy pamiętać o wyłączeniu wszystkich programów pakietu SKP PRO podczas dokonywania aktualizacji. Podczas pierwszego uruchomienia po aktualizacji MUSI nastąpić przepisywanie danych na starcie. Jeśli to nie nastąpi, należy w Administracji programu włączyć jednorazowo opcję w pkt.25b (d.24b) i uruchomić ponownie aplikację SKP PRO.

 Sposób instalacji:

 Mozilla Firefox:

 • kliknąć ikonę dyskietki
 • wybrać opcję "Zapisz plik"
 • w oknie "Pobieranie plików" kliknąć dwukrotnie pole "upgrade_pakiet_skp_pro.exe" (UWAGA: może pojawiać się w nawiasie kolejna liczba, np."upgrade_pakiet_skp_pro(2).exe" - wówczas proszę kliknąć pole z najwyższym numerem)
 • zatwierdzić ostrzeżenie o uruchomieniu pliku wykonywalnego zezwalając na jego uruchomienie klawiszem <OK>
 • ostrzeżenie o zabezpieczeniach zatwierdzić klawiszem <Uruchom>
 • po uruchomieniu instalatora postępować zgodnie z pojawiającymi się opisami

 Google Chrome:

 • kliknąć ikonę dyskietki - rozpocznie się zapis do folderu przechowywania plików (domyślnie: Moje dokumenty\Pobieranie)
 • otworzyć listę pobranych plików poleceniem "Pobrane pliki" z menu Chrome
 • w zakładce "Pobierane pliki" kliknąć dwukrotnie nazwę pliku "upgrade_pakiet_skp_pro.exe" (UWAGA: może pojawiać się w nawiasie kolejna liczba, np."upgrade_pakiet_skp_pro(2).exe" - wówczas proszę kliknąć pole z najwyższym numerem)
 • zatwierdzić ostrzeżenie o uruchomieniu pliku wykonywalnego zezwalając na jego uruchomienie klawiszem <OK>
 • ostrzeżenie o zabezpieczeniach zatwierdzić klawiszem <Uruchom>
 • po uruchomieniu instalatora postępować zgodnie z pojawiającymi się opisami

 Internet Explorer:

 • kliknąć ikonę dyskietki
 • w oknie "Pobieranie pliku - ostrzeżenie o zabezpieczeniach", nacisnąć klawisz: <Uruchom>
 • zatwierdzić "Weryfikację wydawcy" jako "Nieznany wydawca", nacisnąć klawisz: <Uruchom>
 • po uruchomieniu instalatora postępować zgodnie z pojawiającymi się opisami

 UWAGA: jeśli nie nastąpi automatyczne ładowanie pliku - proszę wykorzystać klawisz "Cofnij" w swojej przeglądarce i pobrać plik klikając ikonę dyskietki prawym klawiszem myszki, następnie wybrać polecenie "Zapisz element docelowy jako...". W szczególnych przypadkach należy zapisać plik bez rozszerzenia (exe), dodając je do pliku za pomocą polecenia "Zmień nazwę" z menu kontekstowego.
- po zatwierdzeniu ścieżki docelowej i zakończeniu ściągania pliku, należy uruchomić go i dalej postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie

 Powyższe opisy mogą różnić się w zależności od posiadanej wersji przeglądarki oraz zabezpieczeń typu firewall i/lub antywirus

 UWAGA UŻYTKOWNICY WERSJI SIECIOWYCH!
 
W SIECI NALEŻY ZAWSZE AKTUALIZOWAĆ WSZYSTKIE STANOWISKA KLIENCKIE ! 

 Wszelkie dodatkowe informacje i najczęściej zadawane pytania znajdują się w dziale: Pytania i odpowiedzi

INFORMACJA DLA SKP PRZESYŁAJĄCYCH ZASZYFROWANE KOPIE BEZPIECZEŃSTWA NA SERWER FTP
Uprzejmie informujemy, iż wydłużyliśmy do 60 dni gwarantowany okres przechowywania kopii. Jednocześnie prosimy o takie skonfigurowanie swoich zabezpieczeń internetowych (antywirus, firewall) aby przesyłana kopia była kompletna. Zdarzają się pliki kopii bez żadnej zawartości (przyczyną takiego stanu jest właśnie zła konfiguracja zabezpieczeń internetowych). Aby sprawdzić poprawność przesyłanych kopii - wyślij mail do nas: japa@japa.com.pl

 

PROGRAM

PAKIET SKP PRO

WERSJA

17.11.37

DATA AKTUALIZACJI

21.11.2017

UWAGI

Zawartość pakietu aktualizacyjnego:
- program SKP PRO (wersja 17.11.37)
- program autoVIN® (wersja 17.10.01)
- program SMS Zaproszenia (wersja 17.09.01)
- program Raport SKP (wersja 17.09.01)
- program fisVAKT (wersja 17.10.02)
- uzupełnienie bazy dataVIN (wersja 17.09.01)
- pliki pomocnicze

 KLIKNIJ IKONĘ DYSKIETKI ABY ROZPOCZĄĆ POBIERANIE

25.7 MB

AutoVIN jest zastrzeżonym znakiem towarowym JAPA Software ()