Okręgowa

 Stacja Kontroli Pojazdów

Augustów
ul. Słowackiego 68
Email
tel: 87-643 28 41,  fax: 87-643 28 34

Stacja czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7 - 19, sobota 8 - 13               

Stacja wykonuje badania w zakresie (rodzaje pojazdów):
A B C CC D T E
Stacja wykonuje badania w zakresie (rodzaje badań):
a c d e f h
Stacje kontroli pojazdów
Objaśnienia:
 • A - motocykle i motorowery
 • B - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyłączeniem motocykli i motorowerów
 • C - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 16 t lub
 • CC - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t
 • D - autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t
 • T - ciągniki rolnicze
 • E - przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami silnikowymi, do których jest upoważniona stacja kontroli pojazdów
 • a - autobusów, których dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h,
 • c - pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,
 • d - pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie,
 • e - pojazdów skierowanych na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, dla których wymagane jest specjalistyczne badanie, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym,
 • f - pojazdu marki "SAM" co do zgodności z warunkami technicznymi,
 • h - umieszczanie nadanych cech identyfikacyjnych pojazdu.