poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 11.05.2022  r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0989

1.14 MB
z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych
 

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 11.05.2022  r. 
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
0988

2.1 MB
z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym
 

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 28.04.2022  r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0918

570kB
z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów
 

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 4.04.2022  r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
0738

600kB
z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 8.02.2022  r. 
OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
0300

850kB
z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych
 

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 27.01.2022  r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0188

250kB
z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych
 

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 25.01.2022  r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0167

190kB
z dnia 14 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
 

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 19.01.2022  r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0129

250kB
z dnia 12 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego
 

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 19.01.2022  r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0123

800kB
z dnia 12 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu
 

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 18.01.2022  r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0122

250kB
z dnia 3 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
 

 Pliki *.pdf  pochodzą z ISAP www.sejm.gov.pl