poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn.15.03.2021  r. 
USTAWA
0463

60 kB
z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn.12.03.2021  r. 
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
0450

1,1 MB
z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn.15.01.2021  r. 
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0100

500 kB
z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego 

 Pliki *.pdf  pochodzą z ISAP www.sejm.gov.pl