poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn.1.09.2021  r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1604

166 kB
z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn.19.08.2021  r. 
KOMUNIKAT MINISTRA CYFRYZACJI
1522

280 kB
z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu 

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn.19.08.2021  r. 
KOMUNIKAT MINISTRA CYFRYZACJI
1521

280 kB
z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego 

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn.18.06.2021  r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1091

1.28 MB
z dnia 16 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn.2.06.2021  r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1007

210 kB
z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn.2.06.2021  r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1002

170 kB
z dnia 1 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn.10.05.2021  r. 
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
ADR1
5,8MB
ADR 2021 Tom 1

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn.10.05.2021  r. 
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
ADR2
7,2 MB
 ADR 2021 Tom 2

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn.23.04.2021  r. 
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
0756

600 kB
z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn.19.0.2021  r. 
USTAWA
0720

200 kB
z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn.15.03.2021  r. 
USTAWA
0463

60 kB
z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn.12.03.2021  r. 
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
0450

1,1 MB
z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn.15.01.2021  r. 
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0100

500 kB
z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego 

 Pliki *.pdf  pochodzą z ISAP www.sejm.gov.pl