poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 3.09.2020 r. 
USTAWA
1517

430 kB
z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy –Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 28.08.2020 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
1479

180 kB
z dnia 25 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 30.06.2020 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
1155

180 kB
z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 29.05.2020 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
0954

180 kB
z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie aplikacji mobilnej służącej do rozliczania opłaty za przewóz osób

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 21.05.2020 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0899

130 kB
z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 14.02.2020 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
0241

160 kB
z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 31.01.2020 r. 
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
0154

1.1 MB
z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - o przewozie towarów niebezpiecznych

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 24.01.2020 r. 
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
0110

1.4 MB
z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym
 

 Pliki *.pdf  pochodzą z ISAP www.sejm.gov.pl