poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 26.04.2019 r. 
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
0769
z dnia 18 lutego  2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.
ADR   ADR 2019 Tom 1 (4,58 MB)
ADR
  ADR 2019 Tom 2  (6,15 MB)

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 18.03.2019 r. 
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0510

440kB
z dnia 27 lutego  2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 07.03.2019 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, MINISTRA FINANSÓW ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
0448

460kB
z dnia 7 marca  2019 r. w sprawie badań technicznych pojazdów służb

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 01.03.2019 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
0410

100 kB
z dnia 26 luty  2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 27.02.2019 r. 
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
0382

730 kB 
z dnia 1 lutego  2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 14.01.2019 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
0062

100 kB 
z dnia 7 stycznia  2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

 Pliki *.pdf  pochodzą z ISAP www.sejm.gov.pl