poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 14.01.2018 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
0062

100 kB 
z dnia 7 stycznia  2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

 Pliki *.pdf  pochodzą z ISAP www.sejm.gov.pl