poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 31.12.2019 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2560

600 B
z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 31.12.2019 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2551

100kB
z dnia 23 grudnia  2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 31.12.2019 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2547

140kB
z dnia 24 grudnia  2019 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 31.12.2019 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2546

520kB
z dnia 30 grudnia  2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 30.12.2019 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2525

270kB
z dnia 20 grudnia  2019 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 27.12.2019 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
2519

250kB
z dnia 23 grudnia  2019 r. w sprawie organu zobowiązanego do przechowywania oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza oraz sposobu przekazywania tego oświadczenia

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 23.12.2019 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
2482

540kB
z dnia 18 grudnia  2019 r. w sprawie wzoru urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza
 

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 20.12.2019 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2466

100kB
z dnia 18 grudnia  2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 11.12.2019 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2390

110kB
z dnia 29 listopada  2019 r. w sprawie szczegółowych czynności diagnostów związanych z odczytem wskazania drogomierza oraz wysokości opłaty z tym związanej

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 06.11.2019 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2143

100kB
z dnia 5 listopada  2019 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie wyposażenia mobilnej stacji kontroli drogowej oraz wyznaczonego punktu przeprowadzania kontroli drogowej i przyrządów kontrolno-pomiarowych w nich stosowanych

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 05.11.2019 r. 
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2130

850kB
z dnia 4 października  2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 26.09.2019 r. 
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1840

120kB
z dnia 10 września  2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 25.09.2019 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1825

300kB
z dnia 19 września  2019 r. w sprawie określenia wzoru formularza do przekazywania danych dotyczących przeprowadzonych kontroli stanu technicznego pojazdów

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 19.09.2019 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1787

270kB
z dnia 13 września  2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 06.08.2019 r. 
USTAWA
1466

160kB
z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym
 

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. MI z dn. 18.07.2019 r. 
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0036

360kB
z dnia 18 lipca  2019 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 12.07.2019 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
1297

100kB
z dnia 2 lipca  2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych
 

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 11.07.2019 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
1288

500kB
z dnia 10 lipca  2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 10.07.2019 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
1270

140kB
z dnia 8 lipca  2019 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów
 

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 10.07.2019 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1272

230kB
z dnia 8 lipca  2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych
 

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 09.07.2019 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
1270

110kB
z dnia 8 lipca  2019 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów
 

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 09.07.2019 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
1268

110kB
z dnia 5 lipca  2019 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji
 

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 19.06.2019 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1144

110kB
z dnia 22 maja  2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 19.06.2019 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1143

360kB
z dnia 4 czerwca  2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 19.06.2019 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1142

110kB
z dnia 30 maja  2019 r. zzmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 26.04.2019 r. 
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
0769
z dnia 18 lutego  2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 26.04.2019 r. 
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
ADR1   ADR 2019 Tom 1 (4,58 MB)

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 26.04.2019 r. 
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
ADR2
  ADR 2019 Tom 2  (6,15 MB)

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 18.03.2019 r. 
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
0510

440kB
z dnia 27 lutego  2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 07.03.2019 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, MINISTRA FINANSÓW ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
0448

460kB
z dnia 7 marca  2019 r. w sprawie badań technicznych pojazdów służb

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 01.03.2019 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
0410

100 kB
z dnia 26 luty  2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 27.02.2019 r. 
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
0382

730 kB 
z dnia 1 lutego  2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 14.01.2019 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
0062

100 kB 
z dnia 7 stycznia  2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

 Pliki *.pdf  pochodzą z ISAP www.sejm.gov.pl