poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 23.11.2018 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2200

50 kB 
z dnia 16 listopada  2018 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 23.10.2018 r. 
OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
2026

400 kB 
z dnia 1 października  2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 17.10.2018 r. 
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOTITEJ POLSKIEJ
1990

1,4 MB 
z dnia 9 października  2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 12.09.2018 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, MINISTRA FINANSÓW ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
1764

100 kB 
z dnia 5 września  2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 27.06.2018 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1240

100 kB 
z dnia 20 czerwca  2018 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 1.06.2018 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
1057

100 kB 
z dnia 29 maja  2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 1.06.2018 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1054

110 kB 
z dnia 25 maja  2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 1.06.2018 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1053

100 kB 
z dnia 25 maja  2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 1.06.2018 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
1050

110 kB 
z dnia 23 maja  2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 1.06.2018 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
1049

120 kB 
z dnia 25 maja  2018 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 1.06.2018 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1048

100 kB 
z dnia 23 maja  2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 1.06.2018 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
1047

100 kB 
z dnia 23 maja  2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 1.06.2018 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
1046

100 kB 
z dnia 23 maja  2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 24.05.2018
USTAWA
1000

430 kB 
z dnia 10 maja  2018 r. o ochronie danych osobowych

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 22.05.2018 r. 
USTAWA
0957

300 kB 
z dnia 9 maja  2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 14.05.2018 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTUKTURY
0893

390 kB 
z dnia 7 maja  2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów  oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych
 

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 09.05.2018 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTUKTURY
0855

103 kB 
z dnia 18 kwietnia  2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
 

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 30.03.2018 r. 
USTAWA
0648

100 kB 
z dnia 6 marca  2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 30.03.2018 r. 
USTAWA
0646

560 kB 
z dnia 6 marca  2018 r. Prawo przedsiębiorców

 

 Pliki *.pdf  pochodzą z ISAP www.sejm.gov.pl