poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 09.06.2017 r. 
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE Z DNIA 28 LUTEGO 2017 R. W SPRAWIE WEJŚCIA W ŻYCIE ZMIAN DO ZAŁĄCZNIKÓW A I B DO UMOWY EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCEJ MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR), SPORZĄDZONEJ W GENEWIE DNIA 30 WRZEŚNIA 1957 R.
1119
58,7 MB 
z dnia 28 luty 2017  ADR Tom 1
1119
71,7 MB 
z dnia 28 luty 2017  ADR Tom 2

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 12.05.2017 r. 
USTAWA
0935

160 kB 
z dnia 7 kwietnia  2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw 
 

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 17.03.2017 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
0577
520 kB 
z dnia 16 marca  2017 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji
i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny
 

poz. 

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 20.01.2017 r. 
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
0128

1,2 MB 
z dnia 14 grudnia  2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym


 Pliki *.pdf  pochodzą z ISAP www.sejm.gov.pl