poz.

PDF Dz. U. z dn. 09.06.2017 r. 
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE Z DNIA 28 LUTEGO 2017 R. W SPRAWIE WEJŚCIA W ŻYCIE ZMIAN DO ZAŁĄCZNIKÓW A I B DO UMOWY EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCEJ MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR), SPORZĄDZONEJ W GENEWIE DNIA 30 WRZEŚNIA 1957 R.
1119
t.1 / 58.7 MB


t. 2 / 71.7 MB

ADR  z dnia 28 lutego 2017 roku (Tom 1 i Tom 2) 

 

poz.

PDF  Dz. U. z dn. 17.03.2017 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
577
520 kB 
z dnia 16 marca  2017 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji
i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny
 

poz.

PDF Dz. U. z dn. 20.01.2017 r. 
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
128
1.2 MB 
z dnia 14 grudnia  2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym


 Pliki *.pdf  pochodzą z ISAP www.sejm.gov.pl