poz.

PDF Dz. U. z dn. 30.12.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2285
230 kB 
z dnia 21 grudnia  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

poz.

PDF Dz. U. z dn. 29.12.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2211
100 kB 
z dnia 21 grudnia  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 

poz.

PDF Dz. U. z dn. 27.12.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
2152
60 kB 
z dnia 19 grudnia  2016 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
 

poz.

PDF Dz. U. z dn. 22.12.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2130
60 kB 
z dnia 13 grudnia  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji kierowców
 

poz.

PDF Dz. U. z dn. 22.12.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2129
60 kB 
z dnia 13 grudnia  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców
 

poz.

PDF Dz. U. z dn. 22.12.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2128
60 kB 
z dnia 13 grudnia  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji kierowców
 

poz.

PDF Dz. U. z dn. 22.12.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2127
60 kB 
z dnia 13 grudnia  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów
 

poz.

PDF Dz. U. z dn. 22.12.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2126
60 kB 
z dnia 13 grudnia  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów
 

poz.

PDF Dz. U. z dn. 22.12.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2125
60 kB 
z dnia 13 grudnia  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów
 

poz.

PDF Dz. U. z dn. 22.12.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2124
60 kB 
z dnia 13 grudnia  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów
 

poz.

PDF Dz. U. z dn. 22.12.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2123
60 kB 
z dnia 13 grudnia  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji pojazdów
 

poz.

PDF Dz. U. z dn. 22.12.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2118
100 kB 
z dnia 13 grudnia  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców
 

poz.

PDF Dz. U. z dn. 22.12.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2117
60 kB 
z dnia 13 grudnia  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnianych przez kierowców
 

poz.

PDF Dz. U. z dn. 22.12.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2116
60 kB 
z dnia 13 grudnia  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców
 

poz.

PDF Dz. U. z dn. 22.12.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2114
60 kB 
z dnia 13 grudnia  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów
 

poz.

PDF Dz. U. z dn. 22.12.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2113
60 kB 
z dnia 13 grudnia  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców
 

poz.

PDF Dz. U. z dn. 22.12.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2107
100 kB 
z dnia 13 grudnia  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji kierowców
 

poz.

PDF Dz. U. z dn. 22.12.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2106
100 kB 
z dnia 13 grudnia  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowców
 

poz.

PDF Dz. U. z dn. 22.12.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2105
100 kB 
z dnia 13 grudnia  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji kierowców
 

poz.

PDF Dz. U. z dn. 22.12.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2104
100 kB 
z dnia 13 grudnia  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów
 

poz.

PDF Dz. U. z dn. 20.12.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2090
100 kB 
z dnia 13 grudnia  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów
 

poz.

PDF Dz. U. z dn. 15.12.2016 r. 
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTUKTURY I BUDOWNICTWA
2022
1,4 MB 
z dnia 27 października  2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
 

poz.

PDF Dz. U. z dn. 12.12.2016 r. 
USTAWA
2001
70 kB 
z dnia 30 listopada  2016 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw
 

poz.

PDF Dz. U. z dn. 31.08.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
1377
1,3 MB 
z dnia 30 sierpnia  2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 

poz.

PDF Dz. U. z dn. 17.08.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
1269
400 kB 
z dnia 29 lipca  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 

poz.

PDF Dz. U. z dn. 22.07.2016 r. 
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTUKTURY I BUDOWNICTWA
1088
 900 kB 
z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach 
 

poz.

PDF Dz. U. z dn. 21.07.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTUKTURY I BUDOWNICTWA
1075
 200 kB 
z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach
 

poz.

PDF Dz. U. z dn. 21.07.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTUKTURY I BUDOWNICTWA
1074
 200 kB 
z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów
 

poz.

PDF Dz. U. z dn. 21.07.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTUKTURY I BUDOWNICTWA
1072
 300 kB 
z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej 
 

poz.

PDF Dz. U. z dn. 18.07.2016 r. 
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTUKTURY I BUDOWNICTWA
1038
7,1 MB 
z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji
i oznaczania pojazdów
 

poz.

PDF Dz. U. z dn. 21.06.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
880
100 kB 
z dnia 7 czerwca  2016 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców
 

poz.

PDF Dz. U. z dn. 15.06.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTUKTURY I BUDOWNICTWA
858
700 kB 
z dnia 6 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
 

poz.

PDF Dz. U. z dn. 11.05.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTUKTURY I BUDOWNICTWA
651
100 kB 
z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym gromadzenie danych w katalogu oraz ich weryfikację
 

poz.

PDF Dz. U. z dn. 12.04.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTUKTURY I BUDOWNICTWA
488
140 kB 
z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
 

poz.

PDF Dz. U. z dn. 11.04.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
483
110 kB 
z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 

poz.

PDF Dz. U. z dn. 31.03.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
433
100 kB 
z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji pojazdów
 

poz.

PDF Dz. U. z dn. 31.03.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
431
100 kB 
z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów
 

poz.

PDF Dz. U. z dn. 31.03.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
430
120 kB 
z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów 
 

poz.

PDF Dz. U. z dn. 30.03.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
413
100 kB 
z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów
 

poz.

PDF Dz. U. z dn. 26.02.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
248
100 kB 
z dnia 22 luty 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

 Pliki *.pdf 
pochodzą z ISAP www.sejm.gov.pl