poz.

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 30.12.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2285 230 kB  z dnia 21 grudnia  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

poz.

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 29.12.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2211 100 kB  z dnia 21 grudnia  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 

poz.

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 27.12.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
2152 60 kB  z dnia 19 grudnia  2016 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
 

poz.

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2130 60 kB  z dnia 13 grudnia  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji kierowców
 

poz.

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2129 60 kB  z dnia 13 grudnia  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców
 

poz.

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2128 60 kB  z dnia 13 grudnia  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji kierowców
 

poz.

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2127 60 kB  z dnia 13 grudnia  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów
 

poz.

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2126 60 kB  z dnia 13 grudnia  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów
 

poz.

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2125 60 kB  z dnia 13 grudnia  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów
 

poz.

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2124 60 kB  z dnia 13 grudnia  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów
 

poz.

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2123 60 kB  z dnia 13 grudnia  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji pojazdów
 

poz.

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2118 100 kB  z dnia 13 grudnia  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców
 

poz.

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2117 60 kB  z dnia 13 grudnia  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnianych przez kierowców
 

poz.

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2116 60 kB  z dnia 13 grudnia  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców
 

poz.

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2114 60 kB  z dnia 13 grudnia  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów
 

poz.

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2113 60 kB  z dnia 13 grudnia  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców
 

poz.

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2107 100 kB  z dnia 13 grudnia  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji kierowców
 

poz.

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2106 100 kB  z dnia 13 grudnia  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowców
 

poz.

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2105 100 kB  z dnia 13 grudnia  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji kierowców
 

poz.

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 22.12.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2104 100 kB  z dnia 13 grudnia  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów
 

poz.

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 20.12.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
2090 100 kB  z dnia 13 grudnia  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów
 

poz.

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 15.12.2016 r. 
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTUKTURY I BUDOWNICTWA
2022 1,4 MB  z dnia 27 października  2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
 

poz.

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 12.12.2016 r. 
USTAWA
2001 70 kB  z dnia 30 listopada  2016 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw
 

poz.

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 31.08.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
1377 1,3 MB  z dnia 30 sierpnia  2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 

poz.

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 17.08.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
1269 400 kB  z dnia 29 lipca  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 

poz.

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 22.07.2016 r. 
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTUKTURY I BUDOWNICTWA
1088  900 kB  z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach 
 

poz.

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 21.07.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTUKTURY I BUDOWNICTWA
1075  200 kB  z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach
 

poz.

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 21.07.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTUKTURY I BUDOWNICTWA
1074  200 kB  z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów
 

poz.

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 21.07.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTUKTURY I BUDOWNICTWA
1072  300 kB  z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej 

poz.

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 18.07.2016 r. 
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTUKTURY I BUDOWNICTWA
1038 7,1 MB  z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji
i oznaczania pojazdów
 

poz.

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 21.06.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
0880 100 kB  z dnia 7 czerwca  2016 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców
 

poz.

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 15.06.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTUKTURY I BUDOWNICTWA
0858 700 kB  z dnia 6 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
 

poz.

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 11.05.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTUKTURY I BUDOWNICTWA
0651 100 kB  z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym gromadzenie danych w katalogu oraz ich weryfikację
 

poz.

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 27.04.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
0679 1 MB  z dnia 27 kwitnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

poz.

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 12.04.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTUKTURY I BUDOWNICTWA
0488 140 kB  z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
 

poz.

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 11.04.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
0483 110 kB  z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 

poz.

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 31.03.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
0433 100 kB  z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji pojazdów
 

poz.

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 31.03.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
0431 100 kB  z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

poz.

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 31.03.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
0430 120 kB  z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów 

poz.

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 30.03.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
0413 100 kB  z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów

poz.

rozmiar pliku
 .pdf 
Dz. U. z dn. 26.02.2016 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI
0248 100 kB  z dnia 22 luty 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

 Pliki *.pdf  pochodzą z ISAP www.sejm.gov.pl