poz. PDF Dz. U. z 29.12.2010 r. Nr 250
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
1681
1,4 MB
z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług
 
poz. PDF Dz. U. z dn. 27.12.2010 r. Nr 247
USTAWA
1652
56 kB
z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym
 
poz. PDF Dz. U. z dn. 20.08.2010 r. Nr 152
USTAWA
1018
60 kB
z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
 
poz. PDF Dz. U. z 06.08.2010 r. Nr 140
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
946
28 kB
z dnia 30 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów

poz. PDF Dz. U. z dn. 2.07.2010 r. Nr 118
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
802
40 kB
z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów
 
poz. PDF Dz. U. z 23.06.2010 r. Nr 110
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
729
48 kB
z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
 
poz. PDF Dz. U. z 16.04.2010 r. Nr 63
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
395
888 kB
z dnia 29 grudnia 2009 r. o sprostowaniu błędu
 
poz. PDF Dz. U. z 01.02.2010 r. Nr 14
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
72
416 kB
z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
75
48 kB

z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów