poz.

PDF

Dz. U. Nr 210 z dn. 11 grudnia 2009 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1626

 
180 kB

 z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej
 
poz.

PDF

Dz. U. Nr 190 z dn. 12 listopada 2009 r.
USTAWA
1473

 
32 kB

 z dnia 10 września 2009 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
 
poz.

PDF

Dz. U. Nr 155 z dn. 21 września 2009 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1233

 
62 kB

 z dnia 18 września 2009 r.  w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów 
1232

 
2 MB

 z dnia 18 września 2009 r.  w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach 
 
poz.

PDF

Dz. U. Nr 121 z dn. 3 sierpnia 2009 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1003

 
430 kB

 z dnia 21 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
 
poz.

PDF

Dz. U. Nr 97 z dn. 23 czerwca 2009 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
809

 
701 kB

 z dnia 12 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

poz.

PDF

Dz. U. Nr 97 z dn. 23 czerwca 2009 r.
USTAWA
803

 
46 kB

 z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym
802

 
48 kB

 z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

poz.

PDF

Dz. U. Nr 79 z dn. 28 maja 2009 r.
USTAWA
663

 
26 kB

 z dnia 2 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym 

poz.

PDF

Dz. U. Nr 75 z dn. 20 maja 2009 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
639

 
701 kB

 z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 

poz.

PDF

Dz. U. Nr 74 z dn. 19 maja 2009 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
634

 
33 kB

 z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

poz.

PDF

Dz. U. Nr 39 z dn. 13 marca 2009 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRCJI ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
319

 
120 kB

 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny

poz.

PDF

Dz. U. Nr 39 z dn. 13 marca 2009 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
316

 
24 kB

 z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

poz.

PDF

Dz. U. Nr 27 z dn. 19 lutego 2009 r.
OŚWIADCZENIE RZADOWE
162

 
32 kB

 z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

poz.

PDF

Dz. U. Nr 18 z dn. 4 lutego 2009 r.
USTAWA
97

 
270 kB

 z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw