poz.

PDF

Dz. U. Nr 234 z dn. 30 grudnia 2008 r.
USTAWA
1573

 
20 kB

 z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
 
poz.

PDF

Dz. U. Nr 223 z dn. 18 grudnia 2008 r.
USTAWA
1462

 
20 kB

 z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
1461

 
20 kB

 z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

poz.

PDF

Dz. U. Nr 220 z dn. 12 grudnia 2008 r.
USTAWA
1411

 
20 kB

 z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

poz.

PDF

Dz. U. Nr 29 z dn. 22 lutego 2008 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
166

 
862 kB

 z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep

poz.

PDF

Dz. U. Nr 5 z dn. 14 stycznia 2008 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
29

 
182 kB

 z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych