poz.

PDF

Dz. U. Nr 235 z dn. 19 grudnia 2006 r.
USTAWA
1701


1,08 MB

 z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

poz.

PDF

Dz. U. Nr 220 z dn. 1 grudnia 2006 r
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
1607


56 kB

 z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

poz.

PDF

Dz. U. Nr 217 z dn. 29 listopada 2006 r.
USTAWA
1589


1,3 MB

 z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
1588


2,3 MB

 z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

poz.

PDF

Dz. U. Nr 205 z dn. 15 listopada 2006 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU
1513


144 kB

 z dnia 31 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów
1512


1,71 MB

 z dnia 31 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep

poz.

PDF

Dz. U. Nr 203 z dn. 10 listopada 2006 r
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU
1502


251 kB

 z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

poz.

PDF

Dz. U. Nr 189 z dn. 19 października 2006 r
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU
1398


390 kB

 z dnia 6 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

poz.

PDF

Dz. U. Nr 182 z dn. 10 października 2006 r
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
1344


218 kB

 z dnia 29 września 2006 r. w sprawie rejestracji pojazdów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego

poz.

PDF

Dz. U. Nr 164 z dn. 14 września 2006 r
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU
1161


536 kB

 z dnia 1 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" z warunkami technicznymi

poz.

PDF

Dz. U. Nr 100 z dn. 14 czerwca 2006 r
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU
695


44 kB

 z dnia 1 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia

poz.

PDF

Dz. U. Nr 86 z dn. 23 maja 2006 r
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
600


77 kB

 z dnia 4 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu

poz.

PDF

Dz. U. Nr 70 z dn. 25 kwietnia 2006 r
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
489


1.8 MB

 z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

poz.

PDF

Dz. U. Nr 65 z dn. 19 kwietnia 2006 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
462


34 kB

 z dnia 31 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów
461


236 kB

 z dnia 31 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
460


81 kB

 z dnia 31 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

poz.

PDF

Dz. U. Nr 59 z dn. 10 kwietnia 2006 r
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
421


30 kB

 z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu

poz.

PDF

Dz. U. Nr 58 z dn. 7 kwietnia 2006 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
407


64 kB

 z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego
406


123 kB

 z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania 

poz.

PDF

Dz. U. Nr 56 z dn. 05 kwietnia 2006 r
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
395


134 kB

 z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu

poz.

PDF

Dz. U. Nr 47 z dn. 22 marca 2006 r
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
343


229 kB

 z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie określenia wzoru formularza do przekazywania danych dotyczących kontroli stanu technicznego pojazdów
 
poz.

PDF

Dz. U. Nr 46 z dn. 21 marca 2006 r
 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
329


24 kB

 z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowiących załączniki do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r.

poz.

PDF

Dz. U. Nr 42 z dn. 14 marca 2006 r
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
291


118 kB

 z dnia 1 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep 

poz.

PDF

Dz. U. Nr 40 z dn. 10 marca 2006 r
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
275


1,19 MB

 z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów

poz.

PDF

Dz. U. Nr 36 z dn. 2 marca 2006 r
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
253


132 kB

 z dnia 17 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przekazywania i przetwarzania danych i informacji o uzyskanych świadectwach homologacji typu pojazdu

poz.

PDF

Dz. U. Nr 17 z dn. 2 lutego 2006 r
 WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
141


37 kB

 z dnia 18 stycznia 2006 r. sygn. akt K 21/05

poz.

PDF

Dz. U. Nr 8 z dn. 19 stycznia 2006 r
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
47


790 kB

 z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych kontroli skarbowej