poz.

PDF

Dz. U. z 2003 r. Nr 232
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
2338


125 kB

 z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2003 r. Nr 232
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2333


438 kB

 z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2003 r. Nr 230
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2302


91 kB

 z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2003 r. Nr 227
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
2254


162 kB

 z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej, o której mowa w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2003 r. Nr 227
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2250


2.9 MB

z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach
2249


153 kB

z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2003 r. Nr 220
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
2180


775 kB

 z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2003 r. Nr 219
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2161


647 kB

 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie badania zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" z warunkami technicznymi

 

poz.

PDF 

Dz. U. z 2003 r. Nr 215
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2116


815 kB

 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

 

poz.

PDF 

Dz. U. z 2003 r. Nr 207
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2016


3,52 MB

 z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2003 r. Nr 207
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
2014


23 kB

z dnia 9 października 2003 r. w sprawie wejścia w życie korekty (Corrigendum 2) do dokumentu ECE/TRANS/160, Vol. I i II stanowiącego jednolity tekst Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r., wraz z załącznikami A i B
2013


20 kB

z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2003 r. Nr 192
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1878


1.5 MB

 z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2003 r. Nr 189
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1858


712 kB

z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzory karty pojazdu oraz jej opisu.
1857


137 kB

z dnia 24 września 2003 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2003 r. Nr 169
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1648


125 kB

 z dnia 24 września 2003 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2003 r. Nr 161
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1567


21 kB

 z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2003 r. Nr 161
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1565


32 kB

z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach
1564


621 kB

z dnia 11 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2003 r. Nr 149
USTAWA
1452


1,85 MB

z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
1451


310 kB

z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2003 r. Nr 137
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1310


18 kB

 z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2003 r. Nr 130
USTAWA
1190


30 kB

z dnia 12 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych oraz niektórych innych ustaw 

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2003 r. Nr 124
USTAWA
1152


134 kB

z dnia 16 lipca 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2003 r. Nr 110
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1048


18 kB

 z dnia 13 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2003 r. Nr 108
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
1014


306 kB

 z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2003 r. Nr 107
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1008


56 kB

 z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2003 r. Nr 62
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
563


331 kB

 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie sieci dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o określonych parametrach

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2003 r. Nr 58
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
515


281 kB

 z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2003 r. Nr 52
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
458


18 kB

 z dnia 7 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2003 r. Nr 32
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
262


3,2 MB

 z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2003 r. Nr 20
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
172


48 kB

 z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych kontroli skarbowej

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2003 r. Nr 14
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
144


65 kB

 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego

 

poz.

PDF

Dz. U. z 2003 r. Nr 5
OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
62


32 kB

 z dnia 13 stycznia 2003 r. o sprostowaniu błędu