poz.

PDF

Dz. U. z 2002 r. Nr 238
2021


64 kB

 z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym


poz.

PDF

Dz. U. z 2002 r. Nr 237
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
2011


115 kB

 z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych


poz.

PDF

Dz. U. z 2002 r. Nr 230
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
1929


66 kB

 z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać tachografy samochodowe oraz wykresówki


poz.

PDF

Dz. U. z 2002 r. Nr 216
USTAWA
1825


25 kB

 z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo  o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym


poz.

PDF

Dz. U. z 2002 r. Nr 208
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1769


59 kB

 z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów.


poz. PDF Dz. U. z 2002 r. Nr 205
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1736
17 kB
 z dnia 3 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy.
1735
26 kB

 z dnia 27 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania kontroli dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego i przewozu na potrzeby własne oraz dokumentów stosowanych przez uprawnionych do kontroli, a także wzorów tych dokumentów.


poz.

PDF

Dz. U. z 2002 r. Nr 199
USTAWA
1671


56 kB

 z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych


poz.

PDF

Dz. U. z 2002 r. Nr 194
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
1629


21 kB

 z dnia 24 września 2002 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.


poz.

PDF

Dz. U. z 2002 r. Nr 193
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ, MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ SPRAWIEDLIWOŚCI
1619


49 kB

 z dnia 25 października 2002 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, a także warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej.


poz. PDF Dz. U. z 2002 r. Nr 193
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1618
191 kB
 z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych
1617
26 kB

 z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.


poz.

PDF

Dz. U. z 2002 r. Nr 189
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ OBRONY NARODOWEJ
1585


33 kB

 z dnia 2 października 2002 r. w sprawie sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej


poz.

PDF

Dz. U. z 2002 r. Nr 189
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
1584


47 kB

 z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego


poz.

PDF

Dz. U. z 2002 r. Nr 188
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1577


18 kB

 z dnia 18 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uiszczania przez przedsiębiorców opłat za przejazd po drogach krajowych.


poz.

PDF

Dz. U. z 2002 r. Nr 183
USTAWA
1524


17 kB

 z dnia 13 września 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.


poz.

PDF

Dz. U. z 2002 r. Nr 180
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ ORAZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1505


37 kB

 z dnia 15 października 2002 r. w sprawie uprawnień do kierowania przez żołnierzy zasadniczej służby wojskowej pojazdami specjalnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.


poz.

PDF

Dz. U. z 2002 r. Nr 178
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1483


206 kB

 z dnia 24 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które policjanci są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz wysokości mandatów karnych nakładanych przez policjantów za poszczególne rodzaje wykroczeń.


poz.

PDF

Dz. U. z 2002 r. Nr 176
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1451


20 kB

 z dnia 4 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów.


poz.

PDF

Dz. U. z 2002 r. Nr 170
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1393


1,2 MB

 z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.


poz. PDF Dz. U. z 2002 r. Nr 133
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1123
2,5 MB
 z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.
1122
134 kB

 z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego.


poz.

PDF

Dz. U. z 2002 r. Nr 10
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
98


261 kB

 z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów.


poz.

PDF

Dz. U. z 2002 r. Nr 2
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
25


324 kB

 z dnia 27 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego.