poz. PDF Dz. U. z 2001 r. Nr 154
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1810
51 kB

 z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia


poz. PDF Dz. U. z 2001 r. Nr 129
USTAWA
1444
119 kB

 z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.


poz. PDF Dz. U. z 2001 r. Nr 121
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1306
20 kB

 z dnia 1 października  2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.


poz. PDF Dz. U. z 2001 r. Nr 106
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1166
30 kB

 z dnia 19 września 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów.


poz. PDF Dz. U. z 2001 r. Nr 92
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1028
23 kB

 z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji kierowców. 


poz. PDF Dz. U. z 2001 r. Nr 52
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
558
18 kB
z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie wysokości opłat za wydanie karty pojazdu.
557
19 kB
z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów.

poz. PDF Dz. U. z 2001 r. Nr 26
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
296
19 kB
z dnia 23 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
295
19 kB
z dnia 23 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie homologacji pojazdów

poz. PDF Dz. U. z 2001 r. Nr 14
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
141
19 kB

 z dnia 9 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. 


poz. PDF Dz. U. z 2001 r. Nr 4
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
37
352 kB

z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.