poz. PDF Dz. U. z 2000 r. Nr 82
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
934
42 kB
z dnia 22 września 2000 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego.

 poz. PDF

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ OBRONY NARODOWEJ

931
570 kB
z dnia 5 września 2000 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

poz. PDF Dz. U. z 2000 r. Nr 74
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
863
67 kB
z dnia 23 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie homologacji pojazdów

poz. PDF Dz. U. z 2000 r. Nr 72
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
850
56 kB
z dnia 24 sierpnia 2000 r zmieniające rozporządzenie  w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

poz. PDF Dz. U. z 2000 r. Nr 71
OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
838
1,1 MB
z dnia 26czerwca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych.

poz. PDF Dz. U. z 2000 r. Nr 65
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
781
52 kB
z dnia 29 czerwca 2000 r.w sprawie określenia wzoru i szczegółowych zasad wydawania przez starostę legitymacji potwierdzających uprawnienie do niestosowania się do niektórych znaków drogowych

poz. PDF Dz. U. z 2000 r. Nr 45
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW: SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, OBRONY NARODOWEJ ORAZ SPRAWIEDLIWOŚCI
524
637 kB
z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Służby Więziennej i straży pożarnej.

poz. PDF Dz. U. z 2000 r. Nr 38
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
436
184 kB

z dnia 20 kwietnia 2000 r.w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów.


poz. PDF Dz. U. z 2000 r. Nr 30
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
376
84 kB
z dnia 14 kwietnia 2000 r w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu.

poz. PDF Dz. U. z 2000 r. Nr 25
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
305
1,75 MB

z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów


poz. PDF Dz. U. z 2000 r. Nr 20
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
252
60 kB
z dnia 17 marca 2000 r. zmieniających rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji kontroli pojazdów.

poz.

 wersja
.pdf

Dz. U. z 2000 r. Nr 17
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
219


108 kB

 z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobów

poz.

 wersja
.pdf

Dz. U. z 2000 r. Nr 5
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
58


95 kB

 z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów.